Global arena är en serie för studenter i Global utveckling med besök hos organisationer, myndigheter och näringsliv som berättar om sina arbeten.

 

Program våren 2018

 

Torsdag 1 februari, kl. 10.00–12.00, Sida, Valhallavägen 199, Stockholm

Utvecklingssamarbete i praktiken: exempel från Tanzania och Afghanistan

Värd: Sida; Verena Knippel & Lars Johansson

Läs mer om besöket på Sida

 

Onsdag 21 februari, kl. 9.00–11.00, We Effect, Franzéngatan 6, Stockholm

Urbana fattiga i östra Afrika: om att förbättra människors inkomster och levnadsvillkor

Värd: We Effect; Anna Kakuli

Läs mer om besöket på We Effect

 

Måndag 9 april, kl. 13.00–15.00, Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37 (rum DKV-Gripen N202). Samling i entrén

Konfliktförebyggande arbete – strategier och utmaningar

Värd: Folke Bernadotteakademin; Chris Coulter m. kolleger

Läs mer om besöket på Folke Bernadotteakademin

 

Torsdag 17 maj, kl. 10.00–12.00, SIWI, Linnégatan 87A, Stockholm

Water and sustainable development

Värd: Stockholm International Water Institute (SIWI); Jens Berggren & Maggie White

Läs mer om besöket på SIWI