PROGRAM VT21

Global arena är en serie för studenter i Global utveckling med besök hos organisationer, myndigheter och näringsliv som berättar om sina arbeten. Varje besök är knutet till den aktuella delkursen
och närvaron är obligatorisk, med tillhörande reflektionsuppgift.

Delkurs 1: Utvecklingsteori och praktik

Utvecklingssamarbete i praktiken

Värd: Sida; Oskar Karnebäck och Elsa Helin

Datum: Tisdag 2 februari kl 13.00-15.00

Plats: Zoom

Om Sida (www.sida.se):

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida, är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Genom vårt arbete och tillsammans med andra bidrar vi till att genomföra Sveriges politik för global utveckling. […] Vi arbetar med att genomföra den svenska utvecklingspolitiken som ska skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. I vårt uppdrag ingår också att bedriva reformsamarbete i Östeuropa. Den tredje delen av vårt uppdrag är att förmedla humanitärt bistånd till människor i nöd. Vi bedriver ett fördjupat utvecklingssamarbete med totalt 35 länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Vilka länder vi ska samarbeta med är politiska beslut.

Oskar Karnebäck och Elsa Helin är Programansvariga Specialister på Enheten för Demokrati och Mänskliga Rättigheter på Sida.  

Delkurs 2: Staden i världen

Mark, makt och mänskliga rättigheter - om Filippinernas megastäder och flykten från landsbygden

Värd: We Effect; Marcus Lundstedt och Nina Larrea

Datum: Onsdag 3 mars, kl 13.00-15.00

Plats: Zoom

Om We Effect (ur Wikipedia):

We Effect är en svensk biståndsorganisation som hjälper fattiga att själva bekämpa fattigdomen. Fram till maj 2013 hette organisationen Kooperation utan gränser. Organisationen bedriver långsiktiga biståndsprojekt baserade på principen hjälp till självhjälp. Arbetsmetoderna är till exempel studiecirklar, mikrofinansprojekt och kooperativ samverkan. I Sverige bedriver We Effect även en opinionsbildning för en rättvisare värld och samlar in pengar till sitt arbete. We Effect är en av de femton organisationer som deltar i Radiohjälpens kampanj Världens barn. Läs mer på: we.effect.org

Marcus Lundstedt är Chef för Media och Påverkan och Nina Larrea är Regionchef Asien och Bostadsansvarig för We Effect.

Delkurs 3: Säkerhet, konflikt och utveckling

Konfliktförebyggande arbete – strategier och utmaningar

Värd: Folke Bernadotteakademin; Julia Fyr och Daniel Finnbogason

Datum: Onsdag 14 april kl 13.00-15.00

Plats: Zoom

Om Folke Bernadotteakademin (fba.se):

Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling. FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare.

Julia Fyr är Handläggare för Programmet för stöd till fredsprocesser.

Daniel Finnbogason är Handläggare för Programmet för dialog och fredsmedling.

Delkurs 4: Miljö och utveckling

Water and climate change

Värd: Stockholm International Water Institute (SIWI); Jennifer Jun and colleagues 

Datum: Onsdag 5 maj kl 10.00-12.00

Plats: Zoom

Om SIWI (www.siwi.org/about):

SIWI is a Swedish, independent, not-for-profit foundation. SIWI employs over 60 staff from some 20 countries in Stockholm, Sweden and Pretoria, South Africa. […] SIWI provides and promotes water wise solutions for sustainable development in the areas of water governance, transboundary water management, and through international policy processes.