Affisch med programmet för Global arena VT2020

Global arena är en serie för studenter i Global utveckling med besök hos organisationer, myndigheter och näringsliv som berättar om sina arbeten. Varje besök är knutet till den aktuella delkursen under programår 1, och närvaron är obligatorisk för studenter under första året.


Program våren 2020

13 februari, kl 10.00-12.00
Utvecklingssamarbete i praktiken

Värd: Sida; Louise Bermsjö och Charlotte Ståhl
Plats: Sida, Valhallavägen 199, Stockholm
Läs mer om besöket »

 

12 mars, kl 13.00-15.00
Mark, makt och mänskliga rättigheter - om Filippinernas megastäder och flykten från landsbygden

Värd: We Effect; Marcus Lundstedt
Plats: We Effect, Östgötagatan 90, T Skanstull, Stockholm
Läs mer om besöket »

 

6 april kl 14.00-16.00
Konfliktförebyggande arbete – strategier och utmaningar

Värd: Folke Bernadotteakademin; Ben Rhee och Frida Swidan 
Plats: Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37
Läs mer om besöket »

 

8 maj kl 10.00-12.00
Water and climate change

Värd: Stockholm International Water Institute (SIWI); Maggie White and colleagues 
Plats: SIWI, Linnégatan 87A, Östermalm, Stockholm
Läs mer om besöket »