Bild på kvinna med bebis i famnen vid stängsel
Ladda ner affischen längst ner på sidan

PROGRAM HT 2020

Global arena

– att arbeta med globala frågor, i Sverige eller ute i världen
 

Global arena är en serie för studenter i Global utveckling med besök hos organisationer, myndigheter och näringsliv där de berättar om sina arbeten. Varje besök är knutet till den aktuella delkursen under programår 1, och närvaron är obligatorisk för studenter under första året.

Delkurs 1: Global utveckling - en introduktion

Agenda 2030 som verktyg för hållbar utveckling –  hur ser civilsamhällesorganisationer på möjligheterna?

Värd: Concord Sverige; Sofia Svarfvar

Datum: fredag 11 sept kl 10.00-11.30

Plats: Zoom

Sofia Svarfvar berättar om arbetet med att samordna svenska civilsamhälles-organisationers arbete med Agenda 2030, och hur de, liksom civilsamhällesorganisationer i Sverige och globalt, ser på möjligheterna att använda SDGs som verktyg för att genomdriva ”en hållbar, jämställd och säker värld utan fattigdom”.

Om Concord Sverige:

Plattformen CONCORD Sverige samlar 62 organisationer. Tillsammans arbetar vi för en rättvis och hållbar värld genom att påverka Sveriges och EU:s utvecklings- och utrikespolitik. Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och ansvar för framtida generationer, och där varje människa lever ett värdigt liv, på lika villkor, fri från fattigdom och diskriminering.

Sofia Svarfvar är policysamordnare för Concord Sverige, med Agenda 2030 och samstämmighet som särskilt ansvarsområde.

Delkurs 2: Globaliseringens rötter och samtid

Kina som ny aktör på den globala arenan

Värd: Raoul Wallenberginstitutet; Malin Oud, Head of Stockholm Office, Director of China Office, Head of Economic Globalisation and Human Rights Thematic Area

Datum: torsdag 15 oktober kl 14.00-15.00

Plats: Zoom

Om Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law:

We are a research and academic institution with offices, programmes, and convening power covering 40 countries […] We combine evidence-based human rights research with direct engagement in close collaboration with our partners to bring about human rights change for all.

Mission: To contribute to a wider understanding of, and respect for, human rights and international humanitarian law.

Vision: Just and inclusive societies with the effective realisation of human rights for all.

Om Malin Oud:

Malin Oud is head of the Raoul Wallenberg Institute’s Stockholm office and Team Leader, Economic Globalisation and Human Rights. She has more than 15 years’ experience of policy dialogue, development cooperation and engagement with the business sector on human rights. In 2011-2016, Malin Oud was the founder and managing director of Tracktwo, a consultancy specialised in sustainable development, corporate responsibility and human rights […]. She was head of RWI’s Beijing Office from 2001 to 2009, and has worked as a consultant, programme manager and adviser to the UN Office of the High Commissioner for Human Rights, the United Nations Development Programme, the Global Business Initiative on Human Rights, the Swedish International Development Cooperation Agency (Sida), and the Institute for Human Rights and Business.

Delkurs 3: Politiska institutioner och demokratisering

The Global State of Democracy and the Covid-19 Pandemic

Värd: International IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance); Annika Silva-Leander, Head of the DAPA team

Datum: torsdag 12 november kl 10.00-12.00

Plats: Zoom

Om International IDEA:

The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) is an intergovernmental organization that supports sustainable democracy worldwide. […] Membership in International IDEA is open to governments which demonstrate, by example in their own state, their commitment to the rule of law, human rights, the basic principles of democratic pluralism and strengthening democracy. […]

Our mission: We advance democracy worldwide, as a universal human aspiration and an enabler of sustainable development, through support to the building, strengthening and safeguarding of democratic political institutions and processes at all levels.

Om Annika Silva-Leander:

Annika Silva-Leander's heads the Democracy Assessment and Political Analysis (DAPA) unit, which produces International IDEA’s Global State of Democracy Report. Prior to leading the DAPA unit, she was the Senior Adviser to the Secretary-General of International IDEA. Prior to joining International IDEA, Silva-Leander worked for 10 years as a Social Development Specialist at the World Bank in Washington DC, in Indonesia and in Cambodia. During that time, she conducted analytical work and managed projects on civic engagement and participation, social accountability in governance and service delivery contexts, community-driven development, poverty reduction with marginalized groups and in social protection and public health. She has also done various assignments for UN institutions, including UNICEF and UNDP.

Delkurs 4: Motstånd och kollektiv organisering

Bonderörelsen Vía Campesina och småbrukares krav på ändrade villkor, lokalt och globalt – en del av den globala rättviserörelsen

Värd: Latinamerikagrupperna; Oscar Barajas

Tid: onsdag 9 december. kl 10.00-12.00

Plats: Via Zoom 

Om Latinamerikagrupperna:

Latinamerikagrupperna är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening som arbetar för en hållbar och rättvis värld tillsammans med folkrörelser i Latinamerika. Vårt arbete bidrar till att personer som på grund av strukturella omständigheter lever i fattigdom och utanförskap får ökat inflytande över beslut som rör deras rättigheter.

Vi driver inga egna projekt i Latinamerika, utan vi stödjer den verksamhet som våra samarbetsorganisationer ser som angelägen för att uppnå verklig förändring. I Sverige arbetar vi tillsammans med föreningens medlemmar för att lyfta våra samarbetsorganisationers frågor och synliggöra svenska aktörers agerande i Latinamerika.

Oscar Barajas är folkbildningsansvarig för Latinamerikagrupperna. Han fungerar som stöd för föreningens medlemmar och aktiva grupper, och samordnar praktikantverksamheten och nationella föreningsaktiviteter.