Vid de fyra institutioner som samverkar kring programmet ger en kandidatexamen i Global utveckling behörighet att söka följande masterutbildningar:

Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

 • Masterprogram i global politisk ekonomi, 120 hp
 • Masterutbildningen i ekonomisk historia/internationella relationer, 120 hp, som består av fristående kurser samt en specialiserande uppsats

För utförlig information.

Kulturgeografiska institutionen

 • Masterprogram i samhällsplanering, 120 hp
 • Masterprogram i Globalisering, miljö och social förändring, 120 hp
  Ges tillsammans med Institutionen för naturgeografi och Ekonomisk-historiska institutionen. (Kandidatexamen i Global utveckling räknas som ”Kandidatexamen med ett för programmet relevant huvudområde” och ger därmed behörighet.)

Kandidatexamen i Global utveckling ger inte behörighet att söka Masterprogram i kulturgeografi (kräver 90 hp i kulturgeografi).

För utförlig information.

Socialantropologiska institutionen

 • Masterprogram i socialantropologi, 120 hp

Kandidatexamen i Global utveckling ger inte behörighet att söka Masterprogram CREOLE – Cultural differences and transnational processes. (CREOLE är ett samarbetsprogram mellan sex länder och kräver 90 hp i socialantropologi, eller fil. kand. i annat ämne – som t.ex. Global utveckling – och 90 hp i socialantropologi, det vill säga en dubbelkandidat).

För utförlig information.

Statsvetenskapliga institutionen

 • Masterprogram i statsvetenskap, 120 hp
 • Internationellt masterprogram i statsvetenskap, 120 hp
  OBS! För behörighet till båda dessa program krävs att du har läst minst 30 hp i statsvetenskap under breddningsåret, samt har en kandidatuppsats i Global utveckling med inriktning på statsvetenskapliga problem.
 • Internationellt masterprogram i samhällsvetenskapliga miljöstudier, 120 hp
  Ges tillsammans med institutionerna i kulturgeografi och socialantropologi.

Kandidatexamen i Global utveckling ger inte behörighet att söka Masterprogram i statsvetenskap med inriktning mot offentlig politik och organisation (kräver 90 hp i statskunskap).

För utförlig information.