MFS

illustration skapad av lovisa wahlsten på socialantropologiska institutionen

MFS som del av GU-programmet

Du har möjlighet att göra MFS – Minor Field Study – i ett utvecklingsland under den sista terminen i programmet Global utveckling, termin IV, som delkurs 1, Fältstudie (15 hp). Du måste då själv under föregående hösttermin ha sökt och fått ett MFS-stipendium för en fältstudie av relevans för programmets ämnesområde Global utveckling.

Foto: Daniel Escobar Lopez

Vad är Minor Field Studies?

Sida ger genom sitt Minor Field Studies-stipendium möjlighet för studenter att tillbringa minst 8 veckor i ett utvecklingsland för att utföra en mindre fältstudie som underlag för en kandidat-, magister- eller masteruppsats.

Karta över Indien. Foto: Hans Christiansson/Mostphotos

Klara Nordström om sin MFS i Indien

För att samla in material till sin kandidatuppsats gjorde Klara Nordström fältstudie i Goa, Indien våren 2018. Utlandsvistelsen finansierades av ett MFS-stipendium.

Minor Field Study Buddy Programme

Via Stockholms universitets MFS Buddy Programme kan du som MFS-stipendiat få kontakt med en alumn från Stockholms universitet som bor i det land du kommer att utföra ditt fältarbete. Tanken är att alumnen finns som lokalt stöd på plats, hjälper stipendiaten att orientera sig i den nya miljön och erbjuder tips och råd.

Här kan du läsa mer om programmet och hur du kan delta

Vårterminen 2018 deltog Aviva Blomquist, Josefin Airas, Lovisa Lindqvist, Elin Axelgren och Suzanne Planchard – alla studenter i Global utveckling och MFS-stipendiater – i programmet. Läs mer om deras erfarenheter

Kontakt

Studierektor och koordinator för Global utveckling
Paula Uimonen
Telefon: 08-16 33 74
E-post: paula.uimonen@socant.su.se

Studievägledare (Socialantropologiska institutionen)
Simon Johansson
Telefon: 08-16 37 90
E-post: simon.johansson@socant.su.se

Studentrådet
Ordförande: Louise Palm
Jämlikhetsombud: Amanda Bremgård
Studiemiljöombud: Karin Sjöstrand

Mail: studentradetgu@gmail.com