På delkurs ett under sista terminen på kandidatprogrammet i Global utveckling valde Dag Loit att göra praktik på Toyota Material Handling Manufacturing. Här berättar Dag Loit om varför han bestämde sig för att göra praktik, ger tips och råd om hur du hittar en praktikplats och varför du ska tänka utanför boxen.

 

Dag Loit. Foto: privat
Dag Loit. Foto: privat

Varför valde du att göra praktik?

– Jag tror att för de allra flesta är det ett självklart val att göra praktik. Det handlar nog snarare om att lägga manken till och faktiskt ta tag i själva praktiksökandet samtidigt som man måste förbereda sig inför och prestera på seminarier och tentor. Praktiken är viktig för framtida jobbsökanden: ett ypperligt tillfälle att få praktiska erfarenheter av utvecklingsfrågor, vilket såklart underlättar att komma in på arbetsmarknaden efter avslutade studier. Jag kände att jag ville ta vara på den chansen. För mig personligen handlade det väldigt mycket om att få en mer nyanserad bild av utvecklingsarbetet – jag ville se hur transnationella företag, de som vi många gånger har lärt oss att kritisera under utbildningen, arbetar med samhällsansvar och utvecklingsfrågor, säger Dag Loit.

Hur kom du i kontakt med din praktikplats?

– Jag hade turen att känna en som arbetade med hållbarhet på Toyota Material Handling Europe. Men de flesta andra i klassen, som gjorde praktik, hörde slumpmässigt av sig till organisationer och företag. Att redan känna någon som arbetar med utvecklingsfrågor är inget måste. Jag tror att det är viktigt att man i sitt sökande tänker lite utanför boxen och inte bara hör av sig till de stora etablerade biståndsorganisationerna. Företag, stora som små, arbetar idag mer och mer med CSR-frågor (Corporate Social Responsibility) och vill gärna vara med och ta ansvar för samhällsutvecklingen. Och jag misstänker att många av oss har någon bekant eller kanske familjevän som arbetar på en firma där dessa frågor är viktiga. Om så är fallet så har man där en fot in!, säger Dag Loit.

Varför skulle du rekommendera studenter att göra praktik?

– Det underlättar verkligen för det framtida jobbsökandet att ha erfarenheter från området, som inte bara kommer från universitetsstudierna. Jag gör idag en annan praktik på IM, Individuell Människohjälp, där de förtydligade hur relevant det faktiskt var att ha arbetat med utvecklingsfrågor hos ett företag innan – att ha sett andra sidan av myntet så att säga. De var verkligen tydliga med att min tidigare praktik gjorde mig till en relevant kandidat. Så bevisligen lönar det sig att ta vara på chansen, säger Dag Loit.

Valde du att under din tid som praktikant samla in material till din kandidatuppsats?

– Nej, det gjorde jag inte. Jag tror att det är svårt att skriva en oberoende och objektiv uppsats om en arbetsplats där man själv har jobbat och stiftat sig bekantskaper, säger Dag Loit.

Dags tre bästa tips för att hitta en praktikplats

  1. Tänk utanför boxen! Det är lika relevant inom vår utbildning att vända sig till exempelvis Ica som till Sida. (Kanske inte din lokala Ica-handlare då, utan till huvudkontoret).
  2. Sök kvantitativt! Söker du många så hittar du en praktikplats till slut. Nöj dig inte med två, tre sökningar, utan skicka iväg så många du kan! (Försök samtidigt att anpassa ditt CV i största möjliga mån efter den specifika praktikplatsen).
  3. Håll koll på globalportalen.org/praktik

Dags tre bästa tips när du gör praktik

  1. Var nyfiken och utforska vad kollegorna, även utanför din arbetsgrupp, sysslar med. Med andra ord: nätverka!
  2. Fixa LinkedIn om du inte redan har det och lägg till kollegorna så att du får ett kontaktnät med utvecklingsentusiaster. På LinkedIn delas jobbannonser kors och tvärs, därför är det bra att hålla kontakten med praktikkollegorna i framtida syfte.
  3. Våga ta för dig. Konsultera med din handledare om du tycker att du får arbetsuppgifter som inte riktigt relaterar till studierna. Min erfarenhet är att handledaren är väldigt mån om att det ska vara lärorikt och relevant för dig som praktikant. Men då är det viktigt att man som praktikant kommunicerar vad som är relevant.

Vad vill du göra efter studierna?

– Som ovan nämnt gör jag en till praktik. Denna gång på biståndsorganisationen IM. De gör massa häftiga saker. Där jobbar jag bland annat med projektet Humanium Metal som går ut på att smälta ner illegala vapen i utvecklingsländer för att sedan producera nyttoprodukter av metallen istället. Vinsten av nyttoprodukterna återinvesteras i lokalsamhället. Det är superspännande och känns rätt! Tanken är dock att jag under denna praktik ska komma underfund med vilket masterprogram jag vill läsa. Det lutar åt någon form av samhällsplanering, säger Dag Loit.