Du har möjlighet att göra praktik under 9 veckor under den sista terminen i programmet Global utveckling, termin IV. Läs mer om det nedan. Om du vill göra en längre praktikperiod kan du göra det efter att du har gått ut programmet, genom den fristående terminslånga kursen Kvalificerad arbetspraktik med inriktning mot global utveckling och socialantropologi som erbjuds vid Socialantropologiska institutionen. Också denna kurs ger högskolepoäng och rätt till studiemedel, och svarar mot de krav arbetsplatser ställer på att praktiken ska ingå i din utbildning.

I programmet Global utveckling finns alternativet att välja Praktik som delkurs ett under termin Global utveckling IV. Det innebär att du själv under föregående termin har hittat en arbetsplats vars verksamhet har relevans för din utbildning inom Global utveckling-programmet, och där du kommer att bli tilldelad arbetsuppgifter av relevant och avancerad karaktär för denna utbildning. Din praktik får inte vara avlönad. Se exempel på praktikplatser nedan och här Tips på praktikplatser.

För att göra praktik behöver du skicka in en överenskommelse – med den som ska vara din handledare på arbetsplatsen – och få denna godkänd av koordinatorn för Global utveckling. Ladda ner det dokumentet nedan på denna sida: Överenskommelse praktik Global utv (finns på svenska och engelska).  Denna praktikansökan kan skickas in löpande under höstterminen. Sista datum för inlämning av ansökan är 1 december.

Praktikperioden avslutas med att du lämnar in en praktikrapport, vilken examineras med U/G. Se anvisningar för denna praktikrapport i dokumentet Anvisningar för praktikrapport, Global utveckling (nedan). Praktikrapporten ska vara inlämnad på Mondo vid samma tid som delkurs ett avslutas (se exakt datum i dokumentet). En godkänd praktikrapport innebär att du fullföljt delkursens krav för 15 hp.
 

Dokument att ladda ner:

Överenskommelse praktik Global utv (på svenska)
Överenskommelse praktik (23 Kb)
Överenskommelse praktik Global utv eng (på engelska)
Överenskommelse praktik engelska (27 Kb)
Anvisningar för praktikrapport, Global utveckling
c (68 Kb)

Exempel på praktikplatser i Sverige:

Exempel på praktikplatser utomlands: