Stipendier för praktik inom EU

Om du vill göra praktik utomlands, i ett land i Europa, har du möjlighet att ansöka om stipendium via Erasmus+. Det gäller för länder som ingår i Erasmusprogrammet.

Det kan antingen vara för den korta praktiken (drygt 8 veckor) under kursen Global utveckling IV, som då räknas som:

1. Poänggivande (’embedded in the curriculum’) – inom ramen för en praktikkurs eller examensarbete.”

Du kan också söka detta stipendium för den fristående terminslånga kursen Kvalificerad arbetspraktik med inriktning mot global utveckling och socialantropologi, som:

3. Recent graduate – en icke-poänggivande praktik efter studierna.” Du söker då stipendiet under sista terminen av programmet och måste göra hela praktiken inom 12 månader efter du tagit din kandidatexamen.

För mer information, se http://www.su.se/utbildning/studera-utomlands/praktisera-utomlands/erasmuspraktik-1.6150.

Försäkring under praktik

Om du gör praktik i Sverige täcks du av den vanliga Studentförsäkringen från Kammarkollegiet. Det är en olycksfallsförsäkring och täcker inte materiella skador eller stöld. Försäkringen gäller under resor till och från arbetsplatsen, och under arbetstiden på arbetsplatsen eller på andra platser - inom Sverige - som du behöver resa till inom din praktiktjänstgöring. Läs mer här om villkoren för Studentförsäkringen: http://www.kammarkollegiet.se/forsakringar-riskhantering/student-doktorand-och-elev/studenter-pa-universitet-och-hogskola

Om du gör praktik vid en arbetsplats som innebär att du är utsatt för särskilda risker för arbetsskada täcks du även av Arbetsskadeförsäkringen. Läs mer här: https://www.forsakringskassan.se/myndigheter/fackforbund/arbetsskadeforsakringen

För praktik utomlands täcks du av försäkringen Student-UT. Läs mer om villkoren här: http://www.socant.su.se/utbildning/studieinformation-för-global-utveckling/försäkring-utomlands