Afrikagruppen (deadline 12 november) »

Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor »

PeaceWorks, Colombia »

Oxford Research »

Delegationen för migrationsstudier (deadline 10 oktober) »