Från och med den 18 mars 2020 övergår programmet i Global utveckling till distansstudier.  Läs mer om distansundervisningen här. Separat information om detta har skickats ut till alla programstudenter.

Större delen av Stockholms universitet kommer även vara stängt för besökare. Detta gäller tills vidare och är ett beslut med hänvisning till regeringens uppmaning att personer som arbetar i Stockholmsområdet bör övergå till distansarbete för att minimera spridningen av Covid-19.