Kina som ny aktör på den globala arenan

Gäst: Malin Oud, Raoul Wallenberginstitutet

Malin Oud från Raoul Wallenberginstitutet berättar om Kinas förändrade roll – både ekonomiskt och politiskt – på den globala arenan, om Kinas arbete med utvecklingsinsatser och om hållningen till MR-frågor mm.

Malin Oud är chef för Stockholmskontoret, och var chef för Raoul Wallenberginstitutets Pekingkontor 2001-2009. Läs mer om henne här.

Läs mer om Raoul Wallenberginstitutet här.

Global arena är en seminarieserie för studenter i Global utveckling år 1, med gäster från organisationer, myndigheter och näringsliv som berättar om sina arbeten.

Ta del av höstens program.