Bonderörelsen Vía Campesina och småbrukares krav på ändrade villkor, lokalt och globalt – en del av den globala rättviserörelsen

Gäst: Karin Ericsson, Latinamerikagrupperna

Global arena är en seminarieserie för alla studenter som läser på kandidatprogrammet i Global utveckling, med gäster från organisationer, myndigheter och näringsliv som berättar om sina arbeten.

Ta del av höstens program.