Konfliktförebyggande arbete – strategier och utmaningar

Värd: Folke Bernadotteakademin; Chris Coulter

Om Folke Bernadotteakademin (www.fba.se):

Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling. FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare.

Om Chris Coulter

Chris Coulter är ansvarig för FBA:s program för konfliktförebyggande och myndighetens arbete med unga, fred och säkerhet. Hon har lång erfarenhet av arbete med säkerhets- och utvecklingsfrågor, som ämnessakkunnig på Utrikesdepartementet, som konsult och som forskare. Chris har även varit ansvarig för Sidas internationella utbildningsprogram om kvinnor, fred och säkerhet och hon har arbetat i ett tiotal konflikt- och postkonfliktländer med dessa frågor. Hon har bland annat bidragit med teknisk rådgivning till fredsprocessen i Colombia. Chris disputerade 2006 vid Uppsala universitet på en avhandling om kvinnors roll i kriget i Sierra Leone. (Publicerad av Cornell Univ Press 2006: Bush Wives and Girl Soldiers: Women's Lives through War and Peace in Sierra Leone).

Global arena - program vårterminen 2018.

Hitta till Försvarshögskolan.