Global arena är en serie för studenter i Global utveckling med besök hos organisationer, myndigheter och näringsliv som berättar om sina arbeten. 

Konfliktförebyggande arbete – strategier och utmaningar

Värd: Folke Bernadotteakademin; Ben Rhee och Frida Swidan

Om Folke Bernadotteakademin: Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling. FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare.

Ben Rhee är Deputy Head of Dialogue and Peace Mediation Unit på FBA.
Frida Swidan är Training and project officer.

 

Global arena - program vårterminen 2020

Hitta till Folke Bernadotteakademin