Agenda 2030 som verktyg för hållbar utveckling –  hur ser civilsamhällesorganisationer på möjligheterna?

Värd: Concord Sverige; Sofia Svarfvar och Forum Syd; Anna Blucher

Sofia Svarfvar och Anna Blucher berättar om arbetet med att samordna svenska civilsamhälles-organisationers arbete med Agenda 2030, och hur de, liksom civilsamhällesorganisationer i Sverige och globalt, ser på möjligheterna att använda SDGs som verktyg för att genomdriva ”en hållbar, jämställd och säker värld utan fattigdom”.

Om Concord Sverige (https://concord.se):

Plattformen CONCORD Sverige samlar 62 organisationer. Tillsammans arbetar vi för en rättvis och hållbar värld genom att påverka Sveriges och EU:s utvecklings- och utrikespolitik. Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och ansvar för framtida generationer, och där varje människa lever ett värdigt liv, på lika villkor, fri från fattigdom och diskriminering. Sofia Svarfvar är policysamordnare för Concord Sverige, med Agenda 2030 och samstämmighet som särskilt ansvarsområde.

Om Forum Syd (https://www.forumsyd.org/sv):

Forum Syd är en partipolitiskt och religiöst obunden biståndsorganisation med omkring 140 medlemmar. Våra medlemmar är biståndsaktörer i det svenska civila samhället och tillsammans arbetar vi med människors rättigheter och möjliggör ett starkt folkligt deltagande världen över. Organisationen grundades 1995 och är den största plattformen för det civila samhället i Sverige. Vi har kontor i Stockholm och i fem länder där vi stöttar lokala organisationer direkt på plats. Vi vidareförmedlar bidrag från Sida till svenska organisationer som samarbetar med lokala organisationer i totalt 70 länder. Forum Syd bedriver även opinionsarbete för en rättvis och hållbar utveckling. Anna Blucher är Advocacy & Policy Advisor vid Forum Syd.

Hitta till Forum Syd(länk till Google Maps)

Här hittar du hela programmet för Global Arena ht 2019