Bonderörelsen Vía Campesina och småbrukares krav på ändrade villkor, lokalt och globalt – en del av den globala rättviserörelsen

Värd: Oscar Barajas, Latinamerikagrupperna

Om Latinamerikagrupperna (www.latinamerikagrupperna.se):

Latinamerikagrupperna är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening som arbetar för en hållbar och rättvis värld tillsammans med folkrörelser i Latinamerika. Vårt arbete bidrar till att personer som på grund av strukturella omständigheter lever i fattigdom och utanförskap får ökat inflytande över beslut som rör deras rättigheter.

Vi driver inga egna projekt i Latinamerika, utan vi stödjer den verksamhet som våra samarbetsorganisationer ser som angelägen för att uppnå verklig förändring. I Sverige arbetar vi tillsammans med föreningens medlemmar för att lyfta våra samarbetsorganisationers frågor och synliggöra svenska aktörers agerande i Latinamerika.

Global arena - program höstterminen 2018.

Hitta till Latinamerikagrupperna.