Urbana fattiga – om att förbättra människors inkomster och levnadsvillkor

Värd: We Effect; Helena Esscher

Om We Effect (ur Wikipedia) www.weeffect.se:

We Effect är en svensk biståndsorganisation som hjälper fattiga att själva bekämpa fattigdomen. Fram till maj 2013 hette organisationen Kooperation utan gränser. Organisationen bedriver långsiktiga biståndsprojekt baserade på principen hjälp till självhjälp. Arbetsmetoderna är till exempel studiecirklar, mikrofinansprojekt och kooperativ samverkan. I Sverige bedriver We Effect även en opinionsbildning för en rättvisare värld och samlar in pengar till sitt arbete. We Effect är en av de femton organisationer som deltar i Radiohjälpens kampanj Världens barn.

Se exempel på We Effects arbete med urbana fattiga.

Helena Esscher är tf enhetschef för Press & opinion.

Global arena - program vårterminen 2019.

Hitta till We Effect.