Studierektorn för Global utveckling liksom lärarna för den första terminen presenterar upplägget. Information ges även av studievägledare, programmets studentråd och SUs studentkår. Varmt välkomna alla nya programstudenter!