15.30–17.00, B307

Ronja Melin: Att stärka sin GU-examen med utlandserfarenhet – med sikte mot de Globala målen

Ronja har en GU-examen (2016), och skriver just nu sin masteruppsats i socialantropologi. Hon har gjort praktik och senare MFS i Ghana (för sin GU-uppsats), och fältarbete i Kenya (för sin masteruppsats). Hon är nu del av Sida Alumni-programmet, och berättar om sina utlandserfarenheter, om biståndsarbete genom Sida, och de Globala målen.

17.00–18.00, B307

Jack Thornberg: Att göra internationell praktik inom Svenska FN-förbundet – erfarenheter från Armenien

Jack har en kandidatexamen i internationella relationer och statsvetenskap från SU och en magisterexamen från Försvarshögskolan. Han har nyligen gjort praktik i Armenien. Svenska FN-förbundet har under 2018 praktikplatser i Armenien, Georgien, Tanzania och Zimbabwe. Läs mer här. Detta är terminslång praktik, som alltså behöver göras genom den fristående terminslånga praktikkursen efter GU-programmet.