Torsdagen den 7 april organiserar Kultär (kulturgeografiska ämnesrådet), tillsammans med institutionen, för andra året i rad en arbetsmarknadsträff för kulturgeografer. Alla nuvarande och tidigare kulturgeografistudenter är varmt välkomna att delta.

Läs mer om dagen på Kulturgeografiska institutionens hemsida.