Du har möjlighet att göra MFS – Minor Field Study – i ett utvecklingsland under den sista terminen i programmet Global utveckling, termin IV. MFS är ett stipendium som finansieras av Sida. Det ger möjlighet för studenter att tillbringa minst 8 veckor i ett utvecklingsland för att utföra en mindre fältstudie som underlag för sin uppsats.

Sedan 2017 är programmet centraliserat vilket innebär att ansökan och programhantering sköts av Studentavdelningen vid Stockholms universitet. Däremot måste den akademiska förankringen fortfarande finnas mellan student och institution (till exempel handledning).

Höstens ansökningsomgång är nu öppen med sista ansökningsdag 6 oktober.

Läs mer om MFS och hur du ansöker.

Ett informationsmöte för dig som planerar att söka MFS-stipendium läsåret 2017/18 anordnas torsdagen den 14 september kl. 16.15 i Ekosalen, Studenthuset.

OBS Ytterligare två informationsmöten kommer att hållas:

  • 18 september, 15.00-16.00, hörsal 11. Mötet organiseras av Ekonomisk-historiska institutionen. Tidigare GU-studenten Paulina Schaber berättar om sin MFS-studie i Colombia. (Träffen är del av ett bredare informationsmöte om utbytesstudier som pågår till kl. 17.00; ni kan gå efter MFS-delen är slut.)
  • 19 september kl. 13.30-15.00 i Ekosalen, Studenthuset. Läs mer.

Läs mer om att göra en MFS-studie inom ramen för kandidatprogrammet i Global utveckling.