MFS är ett stipendium som finansieras av Sida och administreras av Internationella programkontoret. Syftet med programmet är att ge studenter ökade kunskaper om ett så kallat utvecklingsland.

Du har möjlighet att göra MFS – Minor Field Study – i ett utvecklingsland under den sista terminen i programmet Global utveckling, termin IV. Där kan du välja MFS som delkurs ett (15 hp). Då måste du själv under föregående termin ha sökt och fått ett MFS-stipendium för en fältstudie av relevans för ämnesområdet Global utveckling. Fältstudien utförs under minst 8 veckor under perioden för denna första delkurs.

Observera att du som student i Global utveckling kan söka MFS vid alla institutioner som är inblandade i programmet. Det finns två ansökningstillfällen i höst, 2015: 28 september och 8 oktober.
 Ansökningarna inlämnas vid båda tillfällena på studentexpeditionen vid Socialantropologiska institutionen.

Viktiga datum

  • 28 september: ansökningen bedöms tillsammans med ansökningar från studenter som läst socialantropologi eller ekonomisk historia.
  • 8 oktober: ansökningen bedöms tillsammans med ansökningar från studenter i statskunskap eller kulturgeografi.

Läs mer om hur du ansöker.