MFS är ett stipendium som finansieras av Sida och administreras av Internationella programkontoret. Syftet med programmet är att ge studenter ökade kunskaper om ett så kallat utvecklingsland.

Som student i Global utveckling har du möjlighet söka MFS vid alla institutioner som är inblandade i programmet. Därför har vi samordnat detta förfarande. Det finns två ansökningstider för läsåret 2016-17: 1 september och 4 oktober, 2016.
 Ansökningarna inlämnas vid båda tillfällena på studentexpeditionen vid Socialantropologiska institutionen (öppettider måndag-torsdag, 13.00–15.00) eller i Heidi Moksnes postfack på Socialantropologiska institutionen. De kommer sedan fördelas mellan våra GU-institutioner och där bedömas tillsammans med ansökningar från övriga studenter vid den institutionen. Ladda ner anvisningar för ansökan nedan.

Sista ansökningsdatum

  • 1 september: ansökningen bedöms tillsammans med ansökningar från studenter som läst socialantropologi.

  • 4 oktober: ansökningen bedöms tillsammans med ansökningar från studenter i statskunskap och ekonomisk historia/internationella relationer.

Läs mer om hur du ansöker.