Ottawa

Att åka på egen hand innebär att du sköter allting själv. Du hittar själv ett universitet i utlandet som tar emot utländska ”free movers”, tar kontakt med det universitet, och ansöker direkt till det. Det är alltså inget som görs via Stockholms universitet. Värt att notera är att det nästan alltid innebär studieavgifter.

Du måste förstås också säkerställa att de kurser som du planerar att läsa kan godkännas som breddningsämne inom GU-programmet. Kontakta den programsinstitution vars ämne du vill läsa för att skriva ett Learning Agreement som säkrar att du vid hemkomsten kan tillgodoräkna dig poängen inom det ämnet.

Om kurserna du ska läsa inte självklart motsvarar GU-programmets breddningsämnen, eller om du behöver läsa en mix av våra olika breddningsämnen, kontaktar du studierektorn för Global utveckling för ett eventuellt godkännande. Då ingår du ett Learning Agreement med Socialantropologiska institutionen, som är värd och huvudansvarig för kandidatprogrammet Global utveckling.