Studera utomlands

Studera utomlands

Du kan under breddningsåret i programmet Global utveckling (GU) välja att studera utomlands. Kurserna du läser måste motsvara de som ges inom GU:s ämnen för breddningsåret: kurser i ekonomisk historia, internationella relationer, kulturgeografi, statsvetenskap eller socialantropologi.

Ansökningsomgångar

  • Stockholms universitets centrala avtal: 1-31 mars 2020 för utresa VT 2021. Läs mer här.
  • 26 februari: Sista dag att söka Erasmusstipendium vid statsvetenskapliga institutionen
  • 15 mars: Sista dag att söka Erasmusstipendium vid kulturgeografiska institutionen och vid institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer
  • 16 mars: Sista dag att söka Erasmusstipendium vid socialantropologiska institutionen

 European Union flag Foto: mmdesigner/Mostphotos

Inom Europa: genom Erasmusstipendium

Du kan söka Erasmusstipendium för att studera något av programmets breddningsämnen i länder inom EU. GU-programmets fyra GU-institutioner har egna avtal med specifika universitetsinstitutioner inom ramen för EU:s Erasmusprogram. Du söker vid den specifika institutionen för att läsa vid något av dessa universitet. Ansökningstid är vid början av terminen för studier efterföljande termin.

jordglob

I resten av världen: genom SU:s centrala avtal

För studier vid universitet utanför Europa kan du gå genom Stockholms universitets centrala avtal. Du kontaktar då Studentavdelningen, Internationell mobilitet vid Stockholms universitet. Dessa stipendier måste sökas ett år innan de planerade studierna.

Ottawa

Studier utomlands på egen hand: som free mover

Om du är intresserad av utlandsstudier utanför universitets olika avtal kan du ordna dina utlandsstudier helt själv och åka som så kallad free mover. Värt att notera är att det nästan alltid innebär studieavgifter.

Intervjuer med studenter som studerat utomlands

Jacob Kosharis. Foto: Janine af Klintberg

Jacob Kosharis åkte till Belfast på Erasmusutbyte

Jacob Kosharis, student på kandidatprogrammet i Global utveckling, valde att förlägga hela sitt breddningsår utomlands. Som Erasmus-student vid Queens’s University Belfast läste han två terminer statsvetenskap.

Linn Thullberg utbytesstudent till Universidad Nacional Autónoma de Mexico

Linn Thullberg åkte till Mexiko via SU:s centrala avtal

Linn Thullberg läser sista året på kandidatprogrammet i Socialantropologi. På breddningsåret åkte hon till Universidad Nacional Autónoma de Mexico genom Stockholms universitets centrala avtal. Observera att kraven på breddningskurser för studenter i Global utveckling är mer begränsade.

Sanja Wihk  utlandsstudier i Argentina

Sanja Wihk åkte till Argentina som free mover

Sanja Wihk läser sista året på kandidatprogrammet i Socialantropologi. På breddningsåret studerade hon på Buenos Aires universitet. Studierna och resan till Argentina ordnade Sanja själv. Observera att kraven på breddningskurser för studenter i Global utveckling är mer begränsade.

Kontakt

Studierektor och koordinator för Global utveckling
Molly Sundberg
E-post: molly.sundberg@socant.su.se

Studievägledare (Socialantropologiska institutionen)
E-post: studievagledare@socant.su.se

Studentrådet
E-post: studentradetgu@gmail.com