För att kunna göra en tentamen måste du:

  1. Vara registrerad på kursen (gäller även vid extra omtentamen under ny termin; se nedan).
  2. Vara anmäld till tentan om skrivningarna är anonyma.

Utöver detta ska du infinna dig i tid för skrivningen/inlämningen och kunna visa ID, alternativt lämna in hemtentamen i tid på Mondo.

För den som underkänns kommer ett omtentamenstillfälle att erbjudas.

Förutom dessa tillfällen erbjuds ett extra omtentamenstillfälle nästa termin. Du måste själv kontakta ansvarig lärare för att få information om datum, anmälningsvillkor etc. för detta tillfälle.

Observera att för att kunna göra omtentamen under annan termin än den du först följde, måste du igen registrera dig för denna terminskurs (t.ex. Global utveckling I; det är inga problem att göra det trots att du samtidigt läser en annan terminskurs).

Observera att du för att få börja år 3 i programmet måste ha klarat alla 60 hp från år 1, samt minst 52,5 hp i dina breddningsämnen. Det innebär att du under ditt breddningsår behöver tenta av de delkurser från år 1 som du ev. fortfarande saknar poäng från, för att kunna gå vidare till programmets tredje år.