Grundnivå

Socialantropologi I
Grundläggande högskolebehörighet, Svenska B och Engelska B. (Områdesbehörighet:6 med undantag för Samhällsvetenskap A).

Socialantropologi II
Socialantropologi I, 30 hp, Grundkurs i Socialantropologi, 20p eller motsvarande. Kursen ska vara helt godkänd vid registreringstillfället. Svenska B och Engelska B.

Socialantropologi III
Socialantropologi I, 30 hp, Grundkurs i Socialantropologi, 20p eller motsvarande, Socialantropologi II, 30 hp, Fortsättningskurs i Socialantropologi, 20 p eller motsvarande. Kurserna ska vara helt godkända vid registreringstillfället. Svenska B och Engelska B.

Genus och sexualitet
Grundläggande högskolebehörighet, Svenska B och Engelska B. (Områdesbehörighet: 6 med undantag för Samhällsvetenskap A).

Avancerad nivå

Masterprogram i Socialantropologi
Filosofie kandidatexamen i socialantropologi eller motsvarande samhälls- och kulturvetenskapliga ämnen. Engelska B.

Masterprogram i Socialantropologi - CREOLE:
Filosofie kandidatexamen i socialantropologi. Engelska B.

 

Fristående kurser på avancerad nivå:
Generell behörighet:40 p/60 hp i samhällsvetenskapliga eller humanistiska ämnen. Engelska B eller motsvarande.

Utöver detta har vissa kurser ytterligare behörighetskrav, nämligen:

Vetenskapsteori för antropologer  
Behörighet: Kandidatexamen i socialantropologi eller motsvarande samhälls- och kulturvetenskapliga ämnen. Engelska B.

Antropologins teorihistoria  
Behörighet: Kandidatexamen i socialantropologi eller motsvarande samhälls- och kulturvetenskapliga ämnen. Engelska B.

Centrala teman i samtida antropologi 
Behörighet: Kandidatexamen i socialantropologi eller motsvarande samhälls- och kulturvetenskapliga ämnen. Engelska B.

Socialantropologisk metod  
Behörighet: Kandidatexamen i socialantropologi eller motsvarande samhälls- och kulturvetenskapliga ämnen, inklusive följande kurser: Vetenskapsteori för antropologer,   Antropologins teorihistoria, Centrala teman i samtida antropologi. Engelska B.

Den globala ekonomins antropologi  
Behörighet: Kandidatexamen i socialantropologi eller motsvarande samhälls- och kulturvetenskapliga ämnen. Engelska B.

Mediernas antropologi 
Behörighet: Kandidatexamen i socialantropologi eller motsvarande samhälls- och kulturvetenskapliga ämnen. Engelska B.

Transnationell migration 
Behörighet: Kandidatexamen i socialantropologi eller motsvarande samhälls- och kulturvetenskapliga ämnen. Engelska B.

Antropologiska perspektiv på organisationer 
Behörighet: Kandidatexamen i socialantropologi eller motsvarande samhälls- och kulturvetenskapliga ämnen. Engelska B.

Om kroppen: socialisering, förändring och aktuella debatter
Behörighet: Kandidatexamen i socialantropologi eller motsvarande samhälls- och kulturvetenskapliga ämnen. Engelska B.

Digital antropologi 
Behörighet: Kandidatexamen i socialantropologi eller motsvarande samhälls- och kulturvetenskapliga ämnen. Engelska B.

Antropologiskt fältarbete
Behöriget: Kandidatexamen i socialantropologi eller motsvarande samhälls- och kulturvetenskapliga ämnen, inklusive följande kurser: Vetenskapsteori för antropologer,   Antropologins teorihistoria, Centrala teman i samtida antropologi, Socialantropologisk metod. Engelska B.

Specialarbete  
Behöriget: Kandidatexamen i socialantropologi eller motsvarande samhälls- och kulturvetenskapliga ämnen, inklusive följande kurser: Vetenskapsteori för antropologer,
Antropologins teorihistoria, Centrala teman i samtida antropologi, socialantropologisk metod, Antropologiskt fältarbete. Engelska B.

 

Med reservation för ändringar.