Breddningsämne för år 2 väljs på vårterminen år 1. Dels kan du söka, via www.antagning.se till Stockholms universitet eller annat universitet/högskola i Sverige, dels kan du välja att studera utomlands.

Du kommer att få hjälp att ta beslut kring breddningsämne genom den arbetsmarknadsdag som institutionen anordnar varje vår i god tid inför sista anmälningsdag, men du kan också tala med studievägledaren.

Vanliga breddningsämnen

De vanligaste breddningsämnena som studenter på Socialantropologiska institutionens kandidatprogram väljer är (mest vanliga först): Internationella relationer, Genus, Psykologi, Sociologi, Statsvetenskap, Språk, Socialt arbete, Barn-Ungdom samt Kriminologi.

Val av breddningsämne och CV

Det är sällan som man ute i arbetslivet söker en ”socialantropolog”. Den klassificeringen finns heller inte som sökord i Arbetsförmedlingens databaser. Om man är socialantropolog kan man dock med fördel söka arbeten där man vill ha en samhällsvetare, beteendevetare eller någon som är bra på kvalitativa metoder. Det finns tre olika delar som man kan tänka på när man bygger sitt CV.

Kunskaper

På Socialantropologiska institutionen lär du dig att tänka kritiskt kring samhällsfenomen. Du lär dig att förstå att det finns en mängd olika perspektiv på samhälleliga och kulturella fenomen och en mängd olika sätt att organisera samhällen och kulturer. Du lär dig att dessa formas i sociala sammanhang. Mer specifikt lär du dig att generalisera och applicera genom att lyfta ett specifikt teoretiskt resonemang från ett specifikt empiriskt material och applicera det på ett annat empiriskt material. Du lär dig att urskilja en analytisk modell från det exemplifierande empiriska fallet. Du lär dig att kontextualisera i relation till olika sociala fält och olika teorier. Du lär dig reflektera över dina egna föreställningar och hur det påverkar dina tolkningar och analyser och du lär dig att relativisera. Du lär dig utvärdera genom att fundera över på vilken empirisk bas och med vilka metoder en läst författare bygger sitt argument. Och du lär dig formulera intressanta problem. Socialantropologi ger också verktyg för att sätta sig in i dessa problem.

Praktiska färdigheter

På Socialantropologiska institutionen lär du dig kvalitativa metoder såsom intervjuer och deltagande observation. Du lär dig också skrivandets formalia, informations- och bibliotekssökning. Du gör också ett fältarbete och lär dig sammanställa ett större fältarbetsmaterial. Frågan är då vad du behöver komplettera med? Nu måste du fundera på vad du vill göra i framtiden. Vill du arbeta med utredningar kanske du behöver komplettera med praktiska färdigheter i kvantitativa metoder. Du kanske behöver kunna något om budget? Då kan det vara bra att komplettera med företagsekonomi. Vill du arbeta med t ex miljöfrågor kan det kanske vara bra att ha någon naturvetenskaplig kunskap. Du kan också fundera på vilka färdigheter du har införskaffat dig på din fritid. Har du projektledarerfarenhet, journalistisk erfarenhet m.m.? Eller är det något du kan skaffa dig?

Personliga egenskaper

Kan du visa att du är organiserad genom att du exempelvis ordnade en konferens i XXX? Kan du visa att du är ansvarsfull genom att du exempelvis är kassör i Röda Korsets avdelning 4? Kan du visa att du är empatisk och globalt ansvarstagande genom att du exempelvis är engagerad i Amnesty? Kan du visa att du är engagerad genom att du exempelvis är med i Socialantropologiska Studentrådet?

Det här är några reflektioner från vårt perspektiv. Hör också med andra i din omgivning eller med de allmänna studie- och karriärvägledarna på Stockholms universitet. Besök även Stockholms universitets Karriärservice evenemang.

Utlandsstudier

Det är vanligt att studenter väljer att läsa utomlands just under breddningsåret. Det finns tre vägar till utlandsstudier.

Åka via institutionsavtal inom Erasmus+ (Europa)

Institutionsavtalen söks via socialantropologiska institutionen och utlyses inom ramen för EU:s Erasmus program. Erasmus gäller studier inom Europa. För mer information och ansökningstider se http://www.socant.su.se/utbildning/studieinformation/studera-utomlands eller kontakta vår studievägledare. För institutionsavtalen gäller bland annat att man måste ha minst 45 hp när man åker. Institutionsavtalen utlyses varje termin och du söker på våren om du vill åka till hösten och tvärtom.

Åka på Stockholms universitets centrala avtal

När det gäller Stockholms universitets centrala avtal måste du ta kontakt med Studentavdelningen centralt på universitetet så snart som möjligt för det är flera steg innan du kan lämna in din ansökan. Gå till http://www.su.se/utbildning/studentservice/studera-utomlands för att få information om ansökningstider och vilka behörighetskrav som gäller. Studentavdelningen brukar hålla informationsmöten en gång per termin, men generellt kan vi säga att det finns två avtal som sköts av Stockholms universitet centralt. Dels är det utbyte inom Norden genom Nordlys, dels är det Centrala avtal med universitet utanför Europa. För både de Centrala avtalen och Nordlys gäller bland annat att man måste ha minst 45 hp från Stockholms universitet när man söker och minst 60 hp från Stockholms universitet när man åker. Det innebär att det kan vara svårt att åka på de centrala avtalen under breddningsårets första termin om man inte har högskolepoäng från Stockholms universitet sedan tidigare eftersom du söker på hösten för att åka nästkommande höst och på våren för att åka nästkommande vår. Det beror dock på när Stockholms universitet lyser ut platserna. Nordlys kan man söka varje termin och man åker terminen därpå d v s du söker på våren om du vill åka till hösten. Stockholms universitet lyser också ibland ut sommarkurser utomlands.

Åka som en s.k. free-mover

Det innebär att du ordnar och betalar själv. Glöm inte att kontrollera att det är ett godkänt universitet. Det finns organisationer som hjälper till med information etc. (mot en avgift). Tala med Studentavdelningen om du vill komma i kontakt med en sådan förmedlare.

Några saker att tänka på:

Det går att få dina utlandsstudier antingen tillgodoräknade som ett ihop plock av utlandsstudier. Då står det i din examen att du studerat utomlands X antal hp. Då ingår du ett learning agreement med Socialantropologiska institutionen i egenskap av att du går kandidatprogrammet. Det går också att få det tillgodoräknat som ett specifikt ämne på universitet, men då måste du ingå ett s.k. learning agreement med den institution inom vilket ämne du vill tillgodoräkna dig poängen innan du beger dig av. Det kan också vara så att du måste få detta learning agreement omskrivet när du väl är på plats om de kurser du valt inte ges.