Europeiska sjukförsäkringskortet

Europeiska sjukförsäkringskortet
Europeiska sjukförsäkringskortet

Inom EU eller EES ska du i första hand använda och beställa ett europeiskt sjukförsäkringskort hos Försäkringskassan. Det ger dig rätt till nödvändig sjukvård i det land du vistas till samma taxa som landets egna invånare. Kortet, som är kostnadsfritt, är giltigt i tre år.

Försäkringskassans information om sjukförsäkringskortet.

Student UT-försäkringen

Stockholms universitet tillhandahåller en gruppförsäkring, Student UT, för alla studenter som studerar, gör praktik eller utför en MFS-studie utomlands. Den är tecknad hos Kammarkollegiet, och kostar inte dig som student något.

Student UT-försäkringen omfattar alla som är registrerade för utbytesstudier, praktik eller MFS under ett giltigt avtal i LADOK och gäller 14 dagar före och 14 dagar efter den registrerade utbytesperioden (dvs den period dina studier eller praktik ska äga rum enligt det underskrivna avtalet).

Det är mycket viktigt att du som student är korrekt registrerad vid Stockholms Universitet för den aktuella terminen och att det innan avfärd finns ett giltigt utbytesavtal eller praktikavtal mellan oss och mottagande part, eller att du har ett beviljat MFS-stipendium.

Vad innehåller Student UT-försäkringen?

Student UT-försäkringen är avsedd att vara heltäckande, men eftersom varje persons behov av försäkring varierar bör du själv läsa igenom villkoren och bedöma om den är tillräcklig. Viktigt att notera är att Student UT endast är giltig i studie-/praktiklandet samt under resan dit och hem.

Läs mer om Student-UT på Kammarkollegiets hemsida.