För att få rätt till det stöd som erbjuds måste du först göra en ansökan. Det är viktigt att du gör detta så snart som möjligt, eftersom du inte kan få något stöd innan sådant beslut fattats. Du behöver för din ansökan visa läkarintyg, logopedutredning eller annan dokumentation som styrker din varaktiga funktionsnedsättning. Om din ansökan beviljas får du ett intyg som beskriver det stöd som rekommenderas för dina studier. Läs här om hur du gör din ansökan och om de former av stöd som finns.

När du har fått ett intyg ska du lämna en kopia till studievägledaren vid Socialantropologiska institutionen, studievagledare@socant.su.se. Studievägledaren är programmets kontaktperson för alla studenter med funktionsnedsättning och kan ge information om vilka stödåtgärder som kan erbjudas.

Därefter måste du själv berätta för lärarna vid varje delkurs i programmet om det stöd du har beviljats. Detta måste göras i början av varje delkurs för att nödvändiga anpassningar ska hinna göras.

Mer information om att studera med funktionsnedsättning 

Du kan också ta kontakt med studentstod@su.se.