Informationsdisken Infocenter i Studenthuset

I Infocenter, som ligger på entréplan i Studenthuset, kan du som student få svar på frågor som rör antagning, högskoleprov, utbytesstudier, examen, studieintyg och allmänna frågor. Vid behov slussas du vidare till den institution, handläggare eller studie- och karriärvägledare som kan besvara dina frågor.

På den allmänna ytan intill Infocenter finns datorer för att söka information om öppettider och aktuella evenemang, information om kurser och program med mera. Dagens aktiviteter finns angivna på digitala skärmar. Universitetets profil- och presentprodukter kan också köpas här.

Som student kan du vända dig till Infocenter bland annat för att:

  • Få hjälp med din studieansökan
  • Få en studieförsäkran
  • Få intyg om kurser och tagna poäng
  • Lämna in din examensansökan
  • Ändra adress och namn i ditt studentkonto
  • Få hjälp med IT-relaterade frågor