Universitetet har resurspersoner som kan hjälpa till och en av Studenthälsans uppgifter är att stötta studenter i kris.

Här kan du läsa mer om var och till vem du kan vända dig.

Trakasserier

Om du blir utsatt för trakasserier eller till exempel har frågor om vilka trakasserier som omfattas av diskrimineringslagen kan du vända dig till universitetets Jämlikhetssamordnare.

Här hittar du utförlig information om trakasserier.

SAMIR - Säkerhet-Arbetsmiljö-Miljö-Inrapportering

SAMIR är ett internt inrapporteringssystem för anmälan om brott, tillbud/incidenter, arbetsskada/arbetssjukdom och miljöavvikelser för både studenter och anställda vid Stockholms universitet.

SAMIR finns nu tillgängligt via mitt.su.se. Du hittar länken under ”IT för studenter”. Här kommer du direkt till SAMIR där du kan läsa mer och göra en anmälan.