Intervjun med Erika Tanos och Rasmus Canbäck publicerades 2015.

Socialantropologiska institutionen utlyser i år totalt fyra Minor Field Studies-stipendier (MFS) för master - och kandidatstudenter vid institutionen. Stipendierna, som finansieras av Sida, syftar till att ge studenterna tillfälle att samla material till sitt examensarbete och skaffa sig erfarenhet av ett så kallat ”utvecklingsland”. En förhoppning är att stipendiaterna hittar nya verktyg för att verka i globala sammanhang.

Varför valde ni att söka MFS-stipendium?

”Jag blev erbjuden möjligheten att delta i forskningsprojektet ”The Indian Underbelly: Marginalisation and Migration in the Periphery” – ett samarbete mellan Stockholms universitet och Tata Institute of Social Sciences i Guwahati. Projektet handlar om intern migration från nordöstra till södra Indien. För mig var denna del av Indien tämligen okänd, ganska skrämmande men fascinerande. Det skulle bli en stor kontrast till svenska förhållanden, som skulle ge mig spännande perspektiv”, säger Erika.

Också Rasmus skriver sin mastersuppsats inom samma forskningsprojekt. ”Jag såg det som en möjlighet att finansiera mitt fältarbete utomlands. När jag för ett par år sedan sökte in på ämnet socialantropologi lockades jag av det långa fältarbete som disciplinen erbjuder. För mig var det en självklarhet att ta vara på möjligheten att kunna forska i ett annat land”, säger Rasmus.

Erika under en intervju med en risbonde i en liten by i närheten av Diphu.
Erika under en intervju med en risbonde i en liten by i närheten av Diphu.

 

Varför skulle ni rekommendera studenter att söka MFS?

”Du har möjlighet att göra saker och besöka platser som du normalt inte får tillgång till som turist. Du får minnen och vänner för livet och ett boostat självförtroende. Klarar man fältarbete på egen hand i främmande land, fixar man det mesta!”, säger Erika.

”Det är jättespännande att självständigt få forska utomlands. För mig innebar det två månader av ständiga intryck. Som antropolog växte jag något enormt och det kändes som om jag lärde mig lika mycket på de två månaderna som jag lärt mig under alla år jag studerat”, säger Rasmus.

Barn i Peren, ett område i Nagaland som upplevt mycket oroligheter. Foto: Erika Tanos
Barn i Peren, ett område i Nagaland som upplevt mycket oroligheter. Foto: Erika Tanos

 

Vad handlar era masteruppsatser om?

”Jag skriver om migranter som framförallt kommer från landsbygden i nordöstra Indien och flyttar till Indiens större städer för att jobba i servicesektorn, som på hotell eller restaurang. Mitt intresse är att studera vad som kallas ”social remittances”, det vill säga att migranter sannolikt skickar hem pengar till sina familjer, men att de också ”skickar” hem idéer och normer, som kan påverka familjer och vänner i nordöstra Indien”, säger Rasmus.

”Syftet med min uppsats är att undersöka mönster av tillit och misstro i ett tribalt område – Karbi Anglong i Assam. Där har instabilitet, osäkerhet och våld normaliserats”, säger Erika.

Tips innan du skickar in din ansökan

Erikas tips:

 • Är det ett ämne som du verkligen är intresserad av och gärna vill fortsätta med i framtiden om möjlighet ges? Fältarbetet och uppsatsskrivandet kan vara mycket krävande och motivationen behöver vara på topp.
 • Utforma en reservplan och tänk ut ett alternativt land om ansökan inte går igenom.
 • Har du tid att förbereda dig ordentligt inför resan? Det är mycket att tänka på att ordna både praktiskt och kunskapsmässigt vid sidan av fortsatta studier.

Rasmus tips:

 • Ta dig inte vatten över huvudet och försök att ha ett så avskalat forskningsområde som möjligt. Som antropolog hinner man inte med överdrivet mycket på två månader.
 • Om du får möjlighet, läs igenom andras ansökningar och kolla på vad andra antropologer har skrivit om.
 • Överväg om ditt fält är värdefullt för forskningen på något sätt. Vad bidrar det med?
Lokal politisk ledare i Shillong, Meghalaya. Foto: Rasmus Canbäck
Lokal politisk ledare i Shillong, Meghalaya. Foto: Rasmus Canbäck

 

Tips när du är på plats ute i fält

Erikas tips:

 • Ge dig tid att smälta intryck och ta tid för dig själv. Det kan vara omtumlande att ständigt utsättas för nya situationer och människor. Ta någon dag när du bara kollar på en film eller gör något ”onyttigt”, men familjärt och avkopplande. Om du kan hålla dig på gott humör och behålla ett öppet sinne kommer du lättare få kontakt med människor och kunna göra ditt jobb.
 • Se till att direkt skaffa ett lokalt SIM-kort med surf. Det är oerhört skönt att kunna hålla kontakt med de där hemma och det ”normala” livet.
 • Tänk igenom en Facebook-strategi. Många nya bekanta kommer troligen att vilja lägga till dig ”som vän”. Hur vill du hantera din personliga sfär som antropolog, selektera utan att såra och känna dig säker?

Rasmus tips:

 • Våga ta dig ut och prata med människor. Med ett leende kommer man alltid längre!
 • Om möjligt, dela med dig av varför du befinner dig där du är så kommer många säkert att tipsa dig om kontakter.
 • Håll dig fokuserad. Tänk på att du bara har två månader på dig. Men försök ändå att ta en dag ledigt då och då för att slappna av.

Ansökan och ytterligare information

De fyra stipendier som Socialantropologiska institutionen administrerar utlyses två gånger under 2015:

Sista ansökningsdag för det första ansökningstillfället är den 1 juni 2015. Beslut meddelas senast två veckor därefter.

Sista ansökningsdag för det andra ansökningstillfället är den 28 september 2015. Beslut meddelas senast två veckor därefter.

Med tanke på kursernas ordning är det lämpligt att masterstudenter ansöker i den första omgången och kandidatstudenter i den andra omgången.

Här kan du läsa mer om hur du ansöker.