Felicia Njie Sjögren var tidigare student på kandidatprogrammet i Socialantropologi och tog sin examen våren 2018.

Varför valde du att söka MFS-stipendium?

– Jag valde att söka MFS- stipendium då tanken på att resa utomlands och samla in egen data till ett projekt lockade mig. Jag kände att det här var en gyllene chans att få utföra ett projekt som jag annars kanske inte skulle ta mig tiden att göra: Att åka själv till ett främmande land i åtta veckor. I mitt fall samlade jag material till min kandidatuppsats i en liten bergsby i södra Uganda.

Uganda: Foto: Felicia Njie Sjögren
Foto: Felicia Njie Sjögren

 

Hur tänkte du kring din ansökan och om arbetet med den?

– När jag skrev min ansökan ville jag vara så tydlig och transparent som möjligt. Jag ville att den skulle vara väldigt välskriven och genomarbetad. Trots att jag, när jag skrev min ansökan, inte hade en tydlig bild av vilket teoretiskt ramverk som jag skulle använda mig av, så försökte jag vara så tydlig som möjligt med resten av mina tankar kring hur arbetet skulle utformas. Jag kände att det inte var viktigt att ha allt förarbete klart, utan betonade snarare hur mina tankegångar såg ut och vad jag hade för vision med mitt arbete. Ett exempel på detta skulle kunna vara: ”Jag planerar att använda mig av deltagande observation som metod samt relevanta teorier som berör ämne X och Y.” Det tog cirka fyra dagar att skriva min ansökan.

Uganda: Foto: Felicia Njie Sjögren
Foto: Felicia Njie Sjögren

Vad handlade din kandidatuppsats om?

– Min uppsats handlade om hur biståndsarbete, eller snarare lokalt utvecklingsarbete, kan se ut och hur bilden av bistånd ser ut i den offentliga debatten.

Varför skulle du rekommendera studenter att söka MFS?

– Jag skulle varmt rekommendera studenter att söka MFS-stipendium. Stipendiet öppnar upp för möjligheter som är unika och ovärderliga. Ansökningsprocessen är tydlig och jag anser att det är värt att ge det en chans! För mig har denna upplevelse varit otroligt givande och jag är väldigt glad att jag vågade söka.

Har du fortfarande kontakt med dina informanter som du lärde känna i fält?

– Jag har fortfarande bra kontakt med många i mitt fält, speciellt min huvudinformant. Vi blev väldigt goda vänner och jag hoppas att jag får möjligheten att hälsa på honom i framtiden.

Karta över Östafrika. Foto: Peter Hermes Furian/Mostphotos
Karta över Östafrika. Foto: Peter Hermes Furian/Mostphotos

Felicias tre bästa tips innan du skickar in din ansökan

  1. Tänk på att välja ett fält som du är intresserad av! Då blir din ansökan mer genuin.
  2. Ta chansen! Du har inget att förlora
  3. Försök att vara så tydlig som möjligt med dina visioner kring frågeställningar, val av metod och teoretiskt ramverk.

Felicias tre bästa tips när du är på plats i fält

  1. Ta med en extern hårddisk som du kan fylla med filmer, serier, artiklar och material kring din uppsats, och bilder på personer som du tycker om. Detta är bra om du får hemlängtan, inte har internet, eller om du får en massa dödtid på kvällen.
  2. Ha ett öppet sinne och var förberedd på att saker inte alltid kommer bli som du har tänkt dig. Det kan vara bra att ha en plan B.
  3. Ta vara på alla möjligheter som du får. Detta är inte bara ett fältarbete då du samlar in relevant data – det är även en livserfarenhet!

Här kan du läsa mer om MFS.