Minor Field Studies

MFS som del av kandidatprogrammet i socialantropologi

MFS som del av kandidatprogrammet i socialantropologi

Om du är programstudent i socialantropologi har du möjlighet att göra MFS i ett utvecklingsland under den sista terminen i kandidatprogrammet, som delkurs 1, Fältarbete (15 hp) inom Socialantropologi III. Du måste då själv under föregående hösttermin ha sökt och fått ett MFS-stipendium. Fältstudien utförs under minst 8 veckor under perioden för denna delkurs, dvs. från ca mitten av januari till drygt mitten av mars.

MFS som del av masterprogrammet i socialantropologi

MFS som del av masterprogrammet i socialantropologi

Som masterstudent i socialantropologi kan du söka MFS-stipendium för att utföra ditt fältarbete för delkursen Anthropological fieldwork under andra halvan av höstterminen, programår 2. Du måste då själv, under föregående vårtermin, ha sökt och fått ett MFS-stipendium. Fältstudien utförs under minst 8 veckor under perioden för denna delkurs, dvs. från början av november till ca mitten av januari.

OBS på grund av att MFS-programmet struktureras om från finansiärens sida sker nästa utlysning 19 september - 15 oktober 2019 för fältstudier VT 2020 och HT 2020. Högst troligt kommer det att bli två utlysningar under VT 2020, en jan-feb och en apr-maj med besked innan sommaren.

Foto: Daniel Escobar Lopez

Vad är Minor Field Studies?

Sida ger genom sitt Minor Field Studies-stipendium möjlighet för studenter att tillbringa minst 8 veckor i ett utvecklingsland för att utföra en mindre fältstudie som underlag för en kandidat-, magister- eller masteruppsats.

Foto: laurent davoust/Mostphoto

”Stipendiet öppnar upp för möjligheter som är unika och ovärderliga”

För att samla in material till sin kandidatuppsats gjorde Felicia Njie Sjögren fältstudie i södra Uganda våren 2018. Utlandsvistelsen finansierades av ett MFS-stipendium.

Karta över Indien. Foto: Hans Christiansson/Mostphotos

Att vara i fält – lärorikt (och kul!)

För att samla in material till sin kandidatuppsats gjorde Klara Nordström fältstudie i Goa, Indien våren 2018. Utlandsvistelsen finansierades av ett MFS-stipendium.

barn

”Klarar man fältarbete på egen hand i främmande land, fixar man det mesta!”

Erika Tanos och Rasmus Canbäck, masterstudenter tillika MFS-stipendiater, gjorde 2014 ett åtta veckor långt fältarbete i Indien. MFS-stipendiet, som täckte resa och boende, innebar en möjlighet för dem att delta i forskningsprojektet ”The Indian Underbelly: Marginalisation and Migration in the Periphery” och samla in material till sina masteruppsatser.

MST logo

”Jag vill ge något tillbaka”

Tack vare ett MFS-stipendium kunde masterstudenten Emiliano Techera Beer åka till São Paulo i Brasilien och göra fältarbete för sin uppsats om MST, de jordlösa lantarbetares rörelse. Emiliano hoppas att hans studie ska komma den sociala rörelsen till nytta och därmed bidra till ökad tillgång på kunskap.

Information och kontakt

Vanliga frågor & svar

För dig som student på Socialantropologiska institutionen har vi här samlat svar på några av de vanligaste frågorna om studier på grundnivå och avancerad nivå.

Studievägledare
Simon Johansson
Telefon: 08-16 37 90
E-post: studievagledare@socant.su.se

Studierektor grundnivå
Anna Gustafsson
E-post: studierektorgrund@socant.su.se
Telefon: 08-16 15 74

Studierektor avancerad nivå och forskarnivå
Eva-Maria Hardtmann
E-post: eva-maria.hardtmann@socant.su.se
Telefon: 08-16 32 02

Studierektor och koordinator för Global utveckling
Molly Sundberg
E-post: molly.sundberg@socant.su.se

Studentexpedition
Anna-Karin Olsson
E-post: socant@socant.su.se
Telefon: 08-16 33 77
Studentexpeditionen är stängd tills vidare

Facebook