När du blivit antagen, och tackat ja till din plats, behöver du registrera dig.

OBS! Du måste därefter registrera dig inför varje ny terminskurs. Innan du registrerat dig nås du inte av Mondoutskick med kursinformation. Observera att du även måste omregistrera dig för kurser som du ska göra omtentanem i under senare terminer. Utan registrering för kursen kan dina poäng inte rapporteras in i Ladok.

Registreringen kan göras på följande sätt:

  1. Gör en webbregistrering via ditt universitetskonto som du aktiverar via länken su.se/aktivera, till detta behöver du ha ett användarkonto på antagning.se.
  2. Besök den Socialantropologiska institutionens studentexpedition i rum B621 (B-huset, plan 6). Kom ihåg att ta med dig legitimation! Studentexpeditionen är öppen måndag-torsdag kl. 13.00–15.00.

Registreringsperiod

Du registrerar dig varje termin under veckan innan terminsstart.