Om du studerar vid institutionen bör du läsa igenom dessa riktlinjer – de kommer att ge svar på många frågor och göra studierna enklare!

Nedan finns riktlinjerna i pdf-format.