Schema Global utveckling I
Kurslitteratur Global utveckling I (470 Kb)

 

Global utveckling - en introduktion, 7,5 hp
(Ansvarig institution: Socialantropologi)

Lärare: Paula Uimonen
Schema
Kurslitteratur Global utveckling en introduktion (470 Kb)

---

Globaliseringens rötter och samtid, 7,5 hp
(Ansvarig institution: Ekonomisk historia)

Lärare: Camilla Elmhorn och Yvonne Svanström
Schema
Kurslitteratur Globaliseringens rötter och samtid (470 Kb)

---

Politiska institutioner och demokratisering, 7,5 hp
(Ansvarig institution: Statsvetenskap) 

Lärare: Henrik Berglund och Karim Zakhour

Schema
Kurslitteratur Politiska institutioner och demokratisering (470 Kb)

---

Motstånd och kollektiv organisering, 7,5 hp
(Ansvarig institution: Kulturgeografi)

Lärare: Ilda Lindell, Andrew Byerley 

Schema
Kurslitteratur Motstånd och kollektiv organisering (470 Kb)

___