Informationen har flyttats hit su.se/utbildning/Global Utveckling
 

 

Delkurs 1

Global utveckling - en introduktion, 7,5 hp
Ansvarig: Socialantropologiska institutionen

Lärare: Paula Uimonen

 

Delkurs 2

Globaliseringens rötter och samtid, 7,5 hp
Ansvarig: Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

Lärare: Camilla Elmhorn

 

Delkurs 3

Politiska institutioner och demokratisering, 7,5 hp
Ansvarig: Statsvetenskapliga institutionen

Lärare: Henrik Berglund, Karim Zakhour och Johan Lagerkvist

 

Delkurs 4

Motstånd och kollektiv organisering, 7,5 hp
Ansvarig: Kulturgeografiska institutionen

Lärare: Ilda Lindell, Lena Fält och Heidi Mosknes