Schema Global utveckling II
Kurslitteratur (550 Kb)

 

Utvecklingsteori och praktik, 7,5 hp
(Ansvarig institution: Ekonomisk historia)

Lärare: Akhil Malaki
Schema
Kurslitteratur Utvecklingsteori och praktik (413 Kb)

---

Staden i världen, 7,5 hp
(Ansvarig institution: Kulturgeografi)

Lärare: Ilda LindellAndrew ByerleyLena Fält och Lennert Jongh
Schema
Kurslitteratur Staden i världen (391 Kb)

---

Säkerhet, konflikt och utveckling, 7,5 hp
(Ansvarig institution: Socialantropologi)

Lärare: Heidi Moksnes
Schema
Kurslitteratur Säkerhet konflikt och utveckling (402 Kb)

---

Projektarbete: Miljö och utveckling, 7,5 hp
(Ansvarig institution: Statsvetenskap)

Lärare: Henrik BerglundHenrik Angerbrandt  och Aysem Mert ​
Schema (Schematider för grupparbete och handledning kommer att läggas upp på Mondo)
Kurslitteratur Projektarbete (286 Kb)