Schema

 

Kurslitteratur till alla delkurser (264 Kb)

Kursplan (236 Kb)

 

Delkurs 1

Utvecklingsteori och praktik, 7,5 hp
Ansvarig institution: Ekonomisk historia och internationella relationer

Lärare: Akhil Malaki

 

Delkurs 2

Staden i världen, 7,5 hp
Ansvarig institution: Kulturgeografi

Lärare: Ilda LindellAndrew ByerleyLena Fält Camilla Elmhorn och Onyanta Ajonye

 

Delkurs 3

Säkerhet, konflikt och utveckling, 7,5 hp
Ansvarig institution: Socialantropologi

Lärare: Heidi Moksnes

 

Delkurs 4

Projektarbete: Miljö och utveckling, 7,5 hp
Ansvarig institution: Statsvetenskap

Lärare: Henrik Berglund och Aysem Mert ​