Sidan är under uppdatering. Se su.se/utbildning
 

Delkurs 1 (7,5 hp)

Transnationella samarbeten och utveckling
Ansvarig: Statsvetenskapliga institutionen

Lärare: Henrik Berglund, Helena Hede Skagerlind, och Johanna von Bahr
 

Delkurs 2 (7,5 hp)

Global utveckling - teorier i förändring
Ansvarig: Socialantropologiska institutionen

Lärare: Oscar Jansson
 

Delkurs 3-4 (15 hp)

Metod och forskningsdesign
Ansvarig: Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

Lärare: Mattias Lindgren

Övriga lärare: Andrew Byerley (kulturgeografiska institutionen) Henrik Berglund (statsvetenskapliga institutionen) Heidi Mosknes (socialantropologiska institutionen)