Schema Global utveckling IV
Kurslitteratur (308 Kb)

 

Tematisk specialisering alternativt Praktik eller Fältstudie, 15hp

Lärare: Andrew Byerley, och Camilla Elmhorn
Schema
Kurslitteratur Tematisk specialisering (400 Kb)

---

Examensarbete, 15hp

Lärare: Heidi Moksnes och Henrik Berglund
Schema