Schema
 

Kurslitteratur (194 Kb)

 

Kursplan (261 Kb)

 

Tematisk specialisering alternativt Praktik eller Fältstudie, 15hp

Lärare: Andrew Byerley, och Camilla Elmhorn
 

Examensarbete, 15hp

Lärare: Heidi Moksnes och Henrik Berglund