Schema Socialantropologi I

Kurslitteratur (128 Kb)

 

Delkurs 1 (7,5 hp)

Kultur och samhälle: Läran om människan som social och kulturell varelse

Lärare: Anna Gustafsson
Lärarassisent: Simon Johansson

 

Delkurs 2 (7,5 hp)

Den mänskliga tankevärlden: Symboler, stabilitet och förändring

Lärare: Karin Ahlberg
Lärarassistent: Rasmus Rodineliussen

 

Delkurs 3 (7,5 hp)

Ekonomi: Värden, resurser och miljö

Lärare: Ulrik Jennische
Lärarassisent: Victor Nygren och Tomas Cole

 

Delkurs 4 (7,5 hp)

Politik, konflikt och transnationalism

Lärare: Johanna Gullberg
Lärarassistent: Marie Larsson