Schema

 

Kurslitteratur alla delkurser (201 Kb)

Kursplan (302 Kb)

 

Vanliga frågor och svar

 

Delkurs 1

Kultur och samhälle: Läran om människan som social och kulturell varelse, 7,5 hp

Lärare: Simon Johansson och Hans Tunestad

 

Delkurs 2

Den mänskliga tankevärlden: Symboler, stabilitet och förändring, 7,5 hp

Lärare: Karin Ahlberg och Elin Linder
 

Delkurs 3

Ekonomi: Värden, resurser och miljö, 7,5 hp

Lärare: Ulrik Jennische och Tomas Cole
 

Delkurs 4

Politik, konflikt och transnationalism, 7,5 hp

Lärare: Johanna Gullberg och Victor Nygren