Schema Socialantropologi II

Kurslitteratur Socialantropologi II (474 Kb)

Kursplan socialantropologi II (289 Kb)

---

Delkurs 1

B001 Teorihistoria 7,5 hp
Lärare: Elina Ekoluoma och Johan Nilsson
Schema
Kurslitteratur Teorihistoria (206 Kb)

---

Delkurs 2

Valbara kurser:

B002 Kommunikation och estetik 7,5 hp (ges på engelska)
Lärare: Helena Wulff och Christer Norström
Schema
Kurslitteratur Kommunikation och estetik (210 Kb)

B007 Miljö och samhälle: introduktion till miljöantropologi 7,5 hp
Lärare: Bengt G. Karlsson
Schema
Kurslitteratur Miljö och Samhälle (299 Kb)

---

Delkurs 3

Valbara kurser:

B010 Migration, kultur, mångfald 7,5 hp
Lärare: 
Johan Nilsson
Schema
Kurslitteratur Migration, kultur, mångfald (293 Kb)

B009 Medicinsk antropologi/Medical anthropology 7,5 hp (ges på engelska)
Lärare: Mattias Viktorin
Schema
Kurslitteratur Medicinsk antropologi (Medical Anthropology) (361 Kb)
 ---

Delkurs 4

B006 Genus och sexualitet 7,5 hp (ges på engelska)

Denna kurs ges även som fristående kurs, SA2021
Lärare: Anna Gustafsson
Lärarass: Daniel Escobar
Schema
Kurslitteratur Genus och sexualitet (Gender and Sexuality) (213 Kb)