Sök schemat här

 

Kurslitteratur för alla delkurser

 

Kursplan (289 Kb)

 

 

Delkurs 1

 

Teorihistoria 7,5 hp

Lärare: Elina Ekoluoma och Johanna Gullberg
 

 

Delkurs 2

 

Valbara kurser

Kommunikation och estetik/Communication and aesthetics 7,5 hp

Lärare: Helena Wulff och Christer Norström

Miljö och samhälle: introduktion till miljöantropologi 7,5 hp

Lärare: Hans Tunestad

 

Delkurs 3

 

Valbara kurser

Migration, kultur, mångfald 7,5 hp

Lärare: Mahmuod Keshavarz

Medicinsk antropologi/Medical anthropology 7,5 hp

Lärare: Mattias Viktorin

 

Delkurs 4

 

Genus och sexualitet/Gender and sexuality 7,5 hp

Lärare: Anna Gustafsson och Daniel Escobar