Hösttermin

Kandidatprogram i global utveckling (år 1 och 3)

Kandidatprogram i socialantropologi (år 1 och 3)

Socialantropologi I

Socialantropologi II

Socialantropologi III

Genus och sexualitet

Masterprogram i socialantropologi

 

Vårtermin

Kandidatprogram i global utveckling (år 1 och 3)

Socialantropologi I

Socialantropologi II

Socialantropologi III

Kandidatprogram i socialantropologi (år 1 och 3

Genus och sexualitet

Masterprogram i socialantropologi